Kadencja VII (2008-2012)

Prezydium Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Przewodniczący KRUP
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Zastępca Przewodniczącego KRUP
prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zastępca Przewodniczącego KRUP
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Sekretarz KRUP
prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Członkowie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Przewodniczący KRUP
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Zastępca Przewodniczącego KRUP
Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zastępca Przewodniczącego KRUP
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. zw. dr hab. inż. Józef Kubik
JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Prof. zw. dr hab. Bernard Lammek
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. zw. dr hab. Karol Musioł
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Wilk
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Prof. zw. dr hab. Andrzej Dąbrowski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz
JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Czaja
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. zw. dr hab. Andrzej Radzimiński
JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski
JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ks. prof. UPJPII dr hab. Władysław Zuziak
JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Prof. zw. dr hab. Regina Renz
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Cały serwis  |   Uchwały

Brak wyników do wyświetlenia.