Kadencja IX (bieżąca)

Przewodniczący KRUP
Prof. zw. dr hab. Wojciech Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wiceprzewodniczący KRUP
Prof. UMCS. dr hab. Stanisław Michałowski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wiceprzewodniczący KRUP
Prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Sekretarz KRUP
Prof. dr hab. Marek Kręglewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 
Cały serwis  |   Uchwały

Brak wyników do wyświetlenia.