Kadencja I (1989-1990)

Przewodniczący KRUP

prof. zw. dr hab. Leszek Wojtczak
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 
Pobrano ze strony: http://krup.edu.pl/archiwalia/kadencja-i-1989-1990