XII plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rozpoczyna się 09-06-2016 trwa do 11-06-2016

XII spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 9-10 czerwca 2016 roku

W dniach 9-10 czerwca 2016 roku Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich obradowała w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na ostatnim spotkaniu w kadencji 2012-2016. Podsumowano prace prowadzone w czasie ostatnich 4 lat. Sprawozdania przedstawiły Komisje KRUP: Uniwersytecka Komisja Nauki, Uniwersytecka Komisja Finansów, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna i Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Podkreślono wagę współdziałania pomiędzy uniwersytetami zarówno na poziomie rektorów jak i prorektorów. Rektorzy spotkali się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandrem Bobko. Dyskutowano między innymi na temat rozpoczętej procedury przygotowania założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwalonej nowelizacji ustawy wprowadzającej jednolity system antyplagiatowy, propozycji zmian w zasadach kategoryzacji jednostek naukowych i problemach z finansowaniem szkolnictwa wyższego.

Ostatnie w kadencji 2012-2016 spotkanie KRUP było zarazem pierwszym spotkaniem nowo wybranych rektorów na kadencję 2016-2020. Rektorzy elekci wybrali władze Konferencji na najbliższe 4 lata. Przewodniczącym KRUP został prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Funkcje wiceprzewodniczących pełnić będą prof. Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, i prof. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Na stanowisko sekretarza KRUP powołano prof. Marka Kręglewskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 
Cały serwis  |   Uchwały

Brak wyników do wyświetlenia.