Spotkanie Rady MUCI

Rozpoczyna się 25-02-2011 trwa do 25-02-2011

W dniu 25 lutego 2011 roku w Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się spotkanie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

Propozycja porządku obrad:

 1. Otwarcie przez Dyrektora MUCI.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania Dyrekcji MUCI z działalności w 2010 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. USOS z działalności w 2010 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. „Biura Karier” z działalności w 2010 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010.
 8. Zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań.
 9. Określenie wysokości składki rocznej dla udziałowców Centrum.
10. Określenie szczegółowego wkładu finansowego udziałowców Centrum przy realizacji przyjętych projektów.
11. Przyjęcie planu finansowego na kolejny rok obrotowy.
12. Informacja o przygotowywanych projektach.
13. Wolne głosy.

 
Cały serwis  |   Uchwały

Brak wyników do wyświetlenia.