Posiedzenie UKA w Rzeszowie w dniach 14 i 15 kwietnia 2011 r. - sprawozdanie

Rozpoczyna się 14-04-2011 trwa do 15-04-2011

Na ostatnim posiedzeniu w dniach 14 i 15 kwietnia 2011 roku w Rzeszowie, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna:

1. Zatwierdziła standardy następujących kierunków i specjalności:
- historia
- filologia klasyczna
- ochrona środowiska
- kognitywistyka
- pedagogika

2. Zapoznała się z przebiegiem wizyty i wnioskami zespołu oceniającego filologię specjalność filologia angielska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i udzieliła kierunkowi filologia specjalność filologia angielska akredytacji na okres 5 lat.

3. Zapoznała się z przebiegiem wizyty i wnioskami zespołu oceniającego historię na Uniwersytecie Śląskim i postanowiła udzielić akredytacji kierunkowi historia na Uniwersytecie Śląskim na okres 5 lat.

4. Zapoznała się z przebiegiem wizyty i wnioskami zespołu oceniającego filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i postanowiła udzielić akredytacji kierunkowi filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na okres 5 lat.

5. Po zapoznaniu się z wnioskiem zespołu oceniającego chemię na Uniwersytecie Śląskim postanowiła udzielić 5 letniej akredytacji Eurobachelor Label i Euromaster Label chemii prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim.

6. Zajęła stanowisko w sprawie egzaminu maturalnego.

 
Cały serwis  |   Uchwały

Brak wyników do wyświetlenia.